Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_005.jpg]
[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_007.jpg]
[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_008.jpg]
[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_009.jpg]
[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_010.jpg]
[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_011.jpg]
[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_012.jpg]
[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_015.jpg]
[img src=http://iek-varis.att.sch.gr/wp-content/flagallery/cf84ceb5cf87cebdceb9cebacf8ccf82-ceb5cf86ceb1cf81cebccebfceb3cf8ecebd-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9cebaceaecf82/thumbs/thumbs_018.jpg]