«

»

Σεπ
09

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!! ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ

        Το Δημόσιο ΙΕΚ  ΒΑΡΗΣ  θα δέχεται τους υποψήφιους εκπαιδευτές για την υποβολή του φακέλου τους, με τα δικαιολογητικά, από Τρίτη 20/9/2016 έως Παρασκευή 23/9/2016 από τις 15:00 μ.μ. έως 19:00μ.μ. και τη Δευτέρα 26/9/2016  από τις 15:00 έως 17:00 μ.μ.   

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι εκπαιδευτές, να έχουν τα δικαιολογητικά, φωτοτυπημένα και ταξινομημένα, με τη σειρά που τα έχουν δηλώσει στη αίτηση τους.