«

»

Μαρ
04

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το έντυπο θεμάτων τελικών εξετάσεων είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ.  ΒΑΡΗΣ, στον παρακάτω σύνδεσμο:

  ΕΝΤΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΩΝ- ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ