«

»

Οκτ
16

B΄ ΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Παρακαλούνται οι νέοι επιτυχόντες να προσέρχονται από Δευτέρα 19/10/2015 μέχρι και την Πέμπτη 22/10/2015 και ώρα 20:00, στο ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους.

Kατά την προσέλευσή τους στο ΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:

Δικαιολογητικά εγγραφής

  • Αίτηση εγγραφής (παραλαμβάνεται από το ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ)

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  • Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου

  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

  • Εάν έχετε δηλώσει στην αίτηση σας  τριτεκνία, πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια απαιτείται φωτοτυπία από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ή Απόφαση Νομαρχίας (τα δικαιολογητικά αυτά έχουν διάρκεια 6 μηνών)

  •  Εάν έχετε δηλώσει στην αίτηση σας    εργασιακή εμπειρία απαιτείται φωτοτυπία βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα όπου να αναφέρεται ο εργοδότης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης και αντίστοιχη βεβαίωση εργοδότη

  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Το ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής έως και την Πέμπτη 22/10/2015  και ώρα 20:00  από τις  15:00-20:00 μμ.