«

»

Σεπ
30

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΩΡΑΡΙΟ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες  της Ειδικότητας  «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» να προσέλθουν στο ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ για υποβάλλουν αίτηση εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι καταρτιζόμενοι, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:

Δικαιολογητικά εγγραφής

  • Αίτηση εγγραφής (παραλαμβάνεται από το ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ)

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  • Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου

  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

  • Εάν έχετε δηλώσει στην αίτηση σας  τριτεκνία, πολυτεκνία ή μονογονεϊκή οικογένεια απαιτείται φωτοτυπία από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ή Απόφαση Νομαρχίας (τα δικαιολογητικά αυτά έχουν διάρκεια 6 μηνών)

  •  Εάν έχετε δηλώσει στην αίτηση σας εργασιακή εμπειρία απαιτείται φωτοτυπία βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα όπου να αναφέρεται ο εργοδότης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης και αντίστοιχη βεβαίωση εργοδότη

  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Το ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής έως και την Πέμπτη 8/10/2015 και ώρες 16:00-19:00 μμ.