«

»

Ιουν
20

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 2013

Το Δημόσιο ΙΕΚ Βάρης συμμτέχει μέσω της καταρτιζόμενης Γιακουμέλου Αικατερίνης

καταρτιζόμενη της ειδικότητας Ειδικότητας Εφαρμογών Αισθητικής, Δ εξαμήνου,

στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ανακάλυψης Ταλέντων που πραγματοποιείται στη

Λειψία της Γερμανίας 2-7/7/2013.

Η παραπάνω καταρτιζόμενη κατετάγη 5η στο σύνολο των 19 συμμετεχόντων της

εκπαιδευτικής αποστολής, από όλους τους υποψηφίους που δήλωσαν επιθυμία

γαι συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Καλή επιτυχία Κατερίνα!